Guidance
指路人
g.yi.org
software / rapidq / examples / gui / LanguageGUI / LGUI Tagalog / FASCII Files / FSentences.txt

Register 
注册
Search 搜索
首页 
Home Home
Software
Upload

  
@0062
Sino Ang Gusto Mong Maka-Usap            
                                         
Sasabihin Ko Na [Tumawag] Ka             
                                         
[Nasa Labas] [Siya]/[Siya] Ay [Nasa Labas]
                                         
Babalik [Siya] Ng Mga [Limang Minuto]    
                                         
Sino Ang {Sasabihin Kong} [Tumatawag]    
                                         
Tatawagan Kita Pagkatapos                
Ng [Limang Minuto]                       
Wala [Siya] Dito                         
                                         
Gusto [Kaniyang] Maka-Usap               
                                         
Mayroon Ka Bang Ipagbibilin              
                                         
Gusto [Ni TOM] Maka-Usap Ka              
                                         
Pakiulit Mo                              
                                         
Sino Ang [Tumawag]                       
                                         
[Sino] Ba [Ito]                          
                                         
Tatawagan Kita Mamaya                    
                                         
Tawagan Mo Ako Kung May Mangyari         
                                         
May [Tatlo] Ng Tawag Sa [Kagabi]         
                                         
Ano Ang Sinabi [Mo / Ko]                 
                                         
Ano Bang Numero Ang Tinatawag Mo         
                                         
Ano Ang Sinabi [Ni TOM]                  
                                         
Umalis [Siya]                            
                                         
Gusto Kong Maka-Usap [Si TOM]            
                                         
Pewede Bang Maka-Usap [Si TOM]           
                                         
Sagutin Mo Ang [Telepono]                
                                         
Sandali Lang                             
                                         
Mayroon Bang Tumawag                     
                                         
Kailan [Siya] Babalik                    
                                         
Hanapin Ko [Siya]                        
                                         
Gusto Kang Maka-Usap [Si TOM]            
                                         
Sinabi Niyang [Tawagan] Ka Bukas         
                                         
Hindi Ko Alam Kung Kailan [Siya] Darating
                                         
Dinaramdam Kong Naghintay Ka             
                                         
Tatawag Na Lamang Akong Muli             
                                         
Anong Oras [Siya] Babalik                
                                         
Sa Palagay Ko Ay Babalik [Siya] Sa [Tatlo]
                                         
Susubukin Kong Muli Mamaya               
                                         
Tumawag Ka [Si TOM]                      
                                         
Nasa Kubeta [Siya]/[Siya] Ay Nasa Kubeta 
                                         
Nasa Banyo [Siya]/[Siya] Ay Nasa Banyo   
                                         
Tumawag Ka [Ng Manggagamot]              
                                         
Magandang [Umaga]                        
                                         
Tumawag Sa Iyo [Si TOM]                  
                                         
Magandang [Hapon]                        
                                         
Bagalan Mo Ang Salita                    
                                         
Nag-Aaral Ako Ng TAGALOG                 
                                         
Sinabi Niyang [Makita] Ka Bukas          
                                         
Tawagan Mo Ako {Ulit} Mamaya             
                                         
Hindi Salamat                            
                                         
Hindi Ko Alam                            
                                         
Makiki [Tawag]                           
                                         
Maraming Salamat                         
                                         
Hindi Niya Alam                          
                                         
Magandang [Gabi]                         
                                         
Hindi Nila Alam                          
                                         
Nariyan/Nan-Diyan Ba [Si TOM]            
                                         
Hindi Namin Alam                         
                                         
Ang Sinabi [Ko] Ay...                    
                                         
Ang Sinabi [Niya] Ay...                  
                                         
Ano Ang Sinabi [Nila]                    
                                         
Aalamin Ko Kung Narito [Siya]            
                                         
Tatawag Na Lamang Daw Siyang Muli Mamaya 
                                         
Mayroon Bang Ibang Mga Pasabi            
                                         
Sinabi Niyang [Dumalaw] Sa Iyo Bukas     
                                         
*
@0108
[Nakatagpo] Mo Na Ba [Si TOM Bloxy]      
                                         
Sino [Iyan]                              
                                         
Kilala Mo Ba [Si TOM / Siya]             
                                         
Nagpunta Kami Sa Iisang [Paaralan]       
                                         
Ano Ang Iyong Ginagawa                   
                                         
Kumusta Naman Ang [Lahat Sa Iyo]         
                                         
Kapwa Sila Mabuti                        
                                         
At Ikaw, Kumusta Ka Naman                
                                         
Kumusta Naman Ang [Iyong Mga Magulang]   
                                         
Napakabuti Mong Kausap                   
                                         
Ako Ay Nakatira Sa Bilang                
[Dalawamput Tatlo], [Daang]-[Bloxy].     
Hindi Maaari                             
                                         
Saan Ka Ba Nakatira, [TOM]               
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo [Sa Ibang Araw] 
                                         
Kumusta Ka                               
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo [Sa Lunes]      
                                         
Mabuti Naman                             
                                         
Ano Ba Ang Iyong Ginagawa                
                                         
[Nakita] Mo Na Ba [Si TOM]               
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo [Mamaya]        
                                         
Ilan Taon Ka Na Ba                       
                                         
Ako Ay [Dalawamput Walo]                 
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo [Bukas]         
                                         
Ang [Pangalan] Ko Ay [TOM]               
                                         
Ano Ang [Trabaho] Mo                     
                                         
Paalam                                   
                                         
Ano Ang [Pangalan] Mo                    
                                         
Ako Ay [Guro]                            
                                         
Nakatira Ka Ba Sa Iyong [Mag-Anak/Pamilya]
                                         
Sino [Sila]                              
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo [Muli]          
                                         
[Siya] [Si TOM]                          
                                         
Ano Ang [Pangalan] Ng Iyong [Tito]       
                                         
[Siya] Ay [Guro]                         
                                         
Sino [Siya]                              
                                         
Dadalawin Ko Ang Aking [Kaibigan]        
                                         
Napakahusay Ng Iyong [TAGALOG]           
                                         
Ano Ang Palagay Mo Sa [???]              
                                         
Ang Pag-Aaral Ng [TAGALOG] Ay            
[Madali / Mahirap]                       
Saang Bahagi Ng [Nottingham] Ka Nagmula  
                                         
Nagmula Ako Sa [Sherwood]                
                                         
Ang [London] Ba Ay Isang Malaking Lunsod 
                                         
Nakatira Ako Sa [Bristol]                
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo [Agad]          
                                         
Kumusta Ka                               
                                         
Kaibigan Ka Ba [Ni TOM]                  
                                         
Hayun [Si TOM Bloxy]                     
                                         
[TOM], Ito Si [JILL] At Si [SUE]         
                                         
[TOM], Nakatagpo Mo Na Ba [Si SUE]       
                                         
Nahihirapan Ka Ba Sa [TAGALOG]           
                                         
[Iyan] [Si TOM]                          
                                         
Hindi Ako Naiintindihan                  
                                         
[Ito] [Si TOM]                           
                                         
Saang Bahagi Ng [England] Ka Nagmula     
                                         
Ako Ay Nagmula Sa [Nottingham]           
                                         
Hindi Ako                                
                                         
Gaano Ka Na Katagal [Dito]               
                                         
Saan Ka Ba Nakatira Ngayon               
                                         
Gaano Ka Na Katagal [Doon]               
                                         
May [Dalawang]-[Araw] Na Ako [Rito]      
                                         
Palagay Ko Ay [Maganda Ito]              
                                         
May [Dalawang]-[Araw] Na Ako [Roon]      
                                         
Nakatira Ako Sa [Ilang Mga Kaibigan]     
                                         
Nakatira Pa Ba [Sila] Sa [Daang] [Bloxy] 
                                         
Sa Bilang [Apatnaput Anim]               
                                         
May [Asawa] Na Ba [Siya]                 
                                         
Gusto Mo Bang [Makita] Ang [Aking] [???] 
                                         
May [Asawa] Na Ba Ang Iyong              
[Kapatid Na Lalaki]                      
Ang Sinabi [Mo] Ay [Hindi Kailangan]     
                                         
Si [Tito] [TOM] Ay [Darating]            
                                         
Si [Ina] Ay [Nagpunta] Sa [London]       
                                         
Ano Sa TAGALOG Ang [Good Morning]        
                                         
Si [Ina] Ay [Pupunta] Sa [London]        
                                         
Ang [Kaniyang]-[Tatay] Ay [Lasing]       
                                         
Ang [Tatay] [Ni TOM] Ay [Lasing]         
                                         
Ang [Aking] [Tatay] Ay [Lasing]          
                                         
Hindi Ako [Aalis]                        
                                         
Ang [Tatay] [Ko] Ay [Lasing]             
                                         
May [Dalawang Oras] Na Akong Nandito     
                                         
Si [TOM] Ay [Aking] [Tito]               
                                         
Ang [Tito] Ko Ay [Matagal] Ng [Namatay]  
                                         
[Siya] Ay [Aking] [Tito]                 
                                         
Ang [Ina] [Mo] Ay [Pupunta] Sa [London]  
                                         
[Naparoon] [Si TOM] [Kanina]             
                                         
[Napariyan] [Si TOM] [Kanina]            
                                         
[Naparito] Ang [Ina] [Mo] [Kahapon]      
                                         
Ano Ba Ang Gusto Mong Sabihin Ko?        
                                         
[Bastos] Ang [Anak] [Ni TOM]             
                                         
Paano Sinasabi Ang....[???]              
                                         
Nag-Asawa Ako May [Dalawang Taon] Na     
                                         
Aywan Ko Kung Sino Siya                  
                                         
Alam Ko Ang Kanyang Pangalan             
                                         
Kilala Ko Ang Kanyang Tito               
                                         
Nagbigay Ako Ng Salu-Salo                
Sa Aking Kaibigan                        
Nagbibigay [Sila / Ako] Ng Salu-Salo     
[Sa Linggo / Sa Aking Anak Na Lalaki]    
Binabati Ni SUE Ang Mga Bisita/Panauhin  
                                         
Siya Ay Aking Bisita/Panauhin            
                                         
Salamat Sa Inyong/Iyong Pagparito        
                                         
Pumarito Kayo Muli/Uli                   
                                         
Paalam Na. Hanggang Sa Muli              
                                         
Gusto Mo Ba Ng Sigarilyo                 
                                         
Hindi Salamat. Hindi Ako Naninigarilyo   
                                         
Gusto Ko Ang PILIPINAS                   
                                         
May Posporo Ka Ba                        
                                         
Mabuti Nagkita Tayong Muli               
                                         
Bakit Hindi Ka Sumama Sa Akin            
                                         
May Kakatagpuin Ako                      
                                         
Pumapasok Ka Ba Sa Trabaho               
Kung Araw Ng Sabado                      
*
@0061
[Dalawang Ulit] Sa Isang Linggo          
                                         
Anong Oras Na                            
                                         
Oras Na                                  
                                         
Oras Na Ba                               
                                         
Ika-Isa / Ala Una                        
                                         
Ika-Isa At Kalahati / Ala Una Major      
                                         
Ika-Lawa / Alas [Dos]                    
                                         
Ikalawa At Kalahati / Alas [Dos] Major   
                                         
[Dalawamput Limang] Mn. Bago [Mag-Ikalawa]
/ Menos [Biente-Singko] Para Alas [Dos]  
[Dalawampung] Minuto Bago [Mag-Ikalawa] /
Menos [Biente] Para Alas [Dos]           
[Labinlimang] Minuto Bago [Mag-Ikalawa] /
Menos [Quarto] Para Alas [Dos]           
[Sampung] Minuto Bago [Mag-Ikalawa] /    
Menos [Diyes] Para Alas [Dos]            
[Limang] Minuto Bago [Mag-Ikalawa] /     
Menos [Singko] Para Alas [Dos]           
Anong Petsa Ngayon                       
                                         
[Kahapon] Ay [Ikatlong Agosto]           
                                         
[Ikaapat] Ng [Umaga] [Bukas]             
                                         
Maaaring [Ikasiyam]                      
O [Ikasampu]                             
Ang [Sabado] Ay [Ikawalo]                
                                         
Ngayon Ay [Lunes]                        
                                         
Ngayon Ay [Ikalima]                      
                                         
Malapit Ng [Mag-Ikalawa]                 
                                         
Ang [Aking] [Orasan] Ay [Matulin]        
                                         
Anong Oras Na Sa Iyo, [TOM]              
                                         
Kailan Kita Maaaring Magkita             
                                         
Ano Ang Gagawin Mo Sa [Lunes]            
                                         
Magiging Abala Ka Ba                     
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo Sa [Ikalawa]    
                                         
Iyan Ba Ang Tamang [Oras]                
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo Sa              
[Sampung] Minuto Makalipas Ang [Ikalawa] 
Inayos Ko Ito Kaninang Umaga             
                                         
Dapat [Akong] [Magmadali]                
                                         
Anong Oras Ka Babalik                    
                                         
Ipinanganak/Isinibul [Ako] Sa [London]   
Noong [Agosto Ika-Labinlima, 1954]       
Makikipagkita Ako Sa Iyo Sa              
[Ikalawa] At [Kalahati]                  
Ano Ang Mga Gagawin Mo Sa                
[Katapusan Ng Linggong]-[Ito]            
Babalik Ako {Pagkalipas} Ng              
[Ikalima At Kalahati]                    
Ang [Pasko] Ay Sa [Desyembre]            
                                         
[Kahapon] Ay [Miyerkoles]                
                                         
Ipinanganak/Isinibul [Si TOM / Siya / Ako]
Ng [Agosto]                              
Ang [Gising] Ko Ay [Madaling-Araw]       
                                         
Ano Ang [Petsa] Ng Iyong [Pagkapanganak] 
                                         
Oras Na Ng Pag-Alis                      
                                         
Ang [Kaniyang] [Kaarawan] Ay Sa          
[Ikaapat Ng Agosto]                      
Sa Taong Ito,                            
Magiging [Walumpung] Taon Na [Siya].     
[Kailangan] [Nating] [Magmadali].        
Aalis Na Ang [Tren].                     
Maghintay Ka Sandali                     
                                         
Dumating [Siya] [Huli] Ng Limang Minuto  
                                         
[Nahuli] [Sila] Sa [Klase]               
                                         
[Huli] Na [Ako] {Para Sa [Tren]}         
                                         
[Maaga] Pa Nang Dumating [Si TOM] [Kagabi]
                                         
[Hatinggabi] Nang [Siya] Ay [Dumating]   
                                         
Anong Oras Ang Mabuting Pagpunta Roon    
                                         
[Dapat] Kang Pumunta Doon Sa [Lunes]     
                                         
[Hindi Ka Dapat] Pumunta Doon Sa Sabado  
                                         
[Huwag] Kang Pumunta Doon Sa [Lunes]     
                                         
[Huwag Tayong] Pumunta Doon Sa [Martes]  
                                         
Limang Minuto Makalipas Ang Ikalawa /    
                                         
Sampung Minuto Makalipas Ang Ikalawa /   
                                         
Labinlimang Minuto Makalipas Ang Ikalawa /
                                         
Dalawampung Minuto Makalipas Ang Ikalawa /
                                         
Dalawamput Limang Minuto Makalipas Ang   
Ikalawa /                                
*
@0025
Narinig Mo Ba Ang Pahayag Sa Magiging    
Lagay Ng Panahon                         
Ang Panahon Ay [Malamig / Mainit]        
                                         
Ano Ang Lagay Ng Klema Sa Labas          
                                         
Malakas Ang Hangin [Sa Kagabi]           
                                         
Uulan Ngayon                             
                                         
Mahina Lamang Ang Ulan [Kahapon]         
                                         
Maaaring Magkaroon Tayo Ng Isang Bagyo   
                                         
Ang Hangin Sa [Pinto] Ay Malakas         
                                         
Madilim Ang [Gabi]                       
                                         
[Nalamig / Nainit] Ang [Kagabi]          
                                         
Ang Panahon Ay [Nagyeyelo]               
                                         
May Payong Siyang [Luntian]              
                                         
Malakas Ang Hangin                       
                                         
[Asul / Madilim] Ang Langit              
                                         
Hindi Ako [Makakita] Sa Ulap             
                                         
[Nakarinig] Ako Ng [Kulog]               
                                         
[Malamig] Ang Hangin Kung [Umaga]        
                                         
Maganda Ang Panahon [Ngayon]             
                                         
Ang Panahon Ay [Mahangin / Umuulan]      
                                         
Buhat [Kahapon] Ay Umuulan Na            
                                         
Hindi Lubhang [Mainit]                   
                                         
Ano Ba Ang Magiging Lagay Ng Panahon Bukas
                                         
Ito Ay [Kumukulog]                       
                                         
Kumusta Ang Lagay Ng Panahon             
                                         
Ito Ay Magiging                          
[Maulap / Madimig / Mahamog / Mahangin]  
*
@0048
Iyon Ay Malapit Dito                     
                                         
Ang [Daang Bloxy] Ay Sa [Unang Kanan]    
                                         
Papaano Ba Ako Makakarating Sa [London]  
                                         
Ano Ba Ang [Tren] Para Sa [London]       
                                         
Iyon Ay [Nasa Likod] Ng [Bangko]         
                                         
Saan Ba Ang {Lugar Ng} [Maynila]         
                                         
Iyon Ay Malapit Sa [Simbahan]            
                                         
Gaano Ba Kalayo Rito Ang {Lugar Ng} London
                                         
Nasaan Ang [Post-Opis/Tanggapan Ng Koreo]
                                         
Iyon Ay [Kasunod] Ng [Bangko]            
                                         
Mayroon Bang [Bangko] Sa Malapit Dito    
                                         
Malayo Pa Ba Rito Ang [Hanggahan Ng Bus] 
                                         
Ang Kaniyang [Kaibigan] Ay Galing Sa     
[Silangan] Ng [London]                   
Iyon Ay [Nasa Harapan] Ng [Bangko]       
                                         
Taga [Silangan] Ang [Taong Iyan]         
                                         
Nagpunta [Sila] Sa [Hilaga]              
                                         
[Si TOM] Ay Galing Sa [Timog]            
                                         
Ang [Harapan Ng Bahay] Ay [Dilaw]        
                                         
Iyon Ay [Malapit] Sa [Bangko]            
                                         
Nauna Na [Siya] Sa [Amin]                
                                         
Sa Likod Ng [Pinto]                      
                                         
Iyon Ay Nasa Kabila Ng Bayan             
                                         
Iyon Ay {Mga} Sampung Milya Mula Rito    
                                         
Makapupunta Ka Roon Sa Pamamagitan Ng    
[Bus]                                    
Iyon Ay {May} Isang Milya Mula Rito      
                                         
Mula [Rito/Dini]. Maaari Kang [Sumakay] Sa
[Bus], {Kung Gusto Mo}                   
Magkano Ang Upa Sa Tren                  
{Para Sa London}                         
Saan Nagmumula Ang [Bus]                 
                                         
Ang Layo Ng [Aking Bahay] [Sa Kaniya] Ay 
[Apat Na Metro]                          
Umaalis Ang [Bus] Mula Sa [Daang Bloxy]  
                                         
Mawalang Galang Na Nga.                  
Hinahanap Ko Ang [Daang Bloxy]           
Ang Layo Ng [Aking Bahay] [Sa Kaniya] Ay 
May [Isang Milya]                        
Iyon Ay [Katapat] Ng [Bangko]            
                                         
[Kumaliwa / Kumanan] Ka                  
Sa [Unang Panulukan]                     
Iyon Ay Kapantay Ng [Lansangang Ito]     
                                         
Nakikita Mo Ba                           
Ang [Kotse / Pamilihan] Ng Iyon          
Iyon Ay Hindi Malayo [Rito]              
                                         
Ang Layo Ng Bahay [Ni TOM] [Sa Amin] Ay  
[Isang Milya]                            
Pagkatapos Magpatuloy Ka Hanggang Sa     
[Daang Bloxy]                            
Maraming Mga Bangko Sa Daang Bloxy       
                                         
Tumawid Ka Sa Kabila                     
                                         
Ang Layo Ng Bahay [Niya] [Sa Akin] Ay    
May [Isang Milya]                        
Pagkatapos Sasapitin Mo Ang              
[Daang Bloxy / Isang Salikop]            
Iyon Ay Kasunod Ng [Simbahan]            
                                         
Alam Mo Ba Kung Saan Ang [Musiyum]       
                                         
Saan Ba Ang [Lababo / Kubeta]            
                                         
Naghahanap Ako Ng Isang                  
[Bangko / Paradahan Ng Kotse]            
Sumakay Ka Sa [Bus] Na May Bilang [Pito] 
                                         
*
@0046
Umuupa [Kami] Sa Isang [Flat]            
                                         
Nagbabayad Ako Ng [Limang Pounds]        
{Isang Buwan}                            
Magkano Ang Nais Mong                    
[Itago / Gugulin / Gamitin]              
Mahal Ba Ang [Pagkain] Dito              
                                         
[Mura] Ang Nabili [Niyang] [Kotse]       
                                         
Bumibili Ako Ng [Bigas] [Buwan-Buwan]    
                                         
Bumilang Ka Ng [Limang Pounds]           
                                         
May Tinda Ba Kayong Mga [Selyo / Gulay]  
                                         
[Ang Nars] Ay Kumikita Ng [Limang Pounds]
{Isang Araw}                             
May Kamurahan Ang [Pagkain] Dito         
                                         
Siya Ay [Nag-Aaral] Sa Gugol Ko          
                                         
Nakatapos Ka Ba Ng Iyong [Salapi]        
                                         
Magkano Ang Gugol [Nila] [Buwan-Buwan]   
                                         
[Si TOM] Ay Kumikita Ng [Limang Pounds]  
{Isang Araw}                             
May Kamahalan Ang [Karne] {Dito}         
                                         
Saan Mo Nabili Iyan                      
                                         
Nagbibili Kami Ng Mga [Selyo]            
                                         
Magkano Ang Kinikita [Ni SUE] {Isang Araw}
                                         
Mura Lamang Ito                          
                                         
Mamimili Ba Tayo                         
                                         
Ang Ilang [Mga Bagay] Ay [Mura]          
                                         
Nabili Ko Ito Sa [London]                
                                         
Saan Mo Nabili Ang [Mga Pantalong] Iyan  
                                         
Wala Na Akong Salapi                     
                                         
Ang Halaga Ng Isang Iyan Ay              
[Limang Pounds]                          
Ano Ang Halaga Ng Iyong [Gitara]         
                                         
Binigyan Ko Siya Ng [Isang Pound]        
                                         
Bumili Ako Ng [Aklat]                    
                                         
Bumili Ng [Aklat] [Si SUE]               
                                         
Nabili Ko Ang Mga Iyan Sa [London]       
                                         
Nakabili Ka Ba Ng [Bibingka]             
                                         
Sa Palagay Ko Ay                         
[Hindi Naman Lubhang Mahal]              
Magkano Ang [Magasing] Ito               
                                         
Dito Ko Na Ba Magbayad                   
                                         
Magkano Ang Isa                          
                                         
Doon Ka Na Magbayad Sa Kahero            
                                         
[Tatlong Pounds] Ang [Isang Kahon / Isa] 
                                         
Magkano Ang Halaga Ng [Pabango]          
                                         
Bumilang Ka Ng Iyong [Salapi]            
                                         
Di Naman Kamahalan                       
                                         
Magkano {Pa} Ba Ang [Salapi] Mo          
                                         
Pautang Ng [Limang Pounds]               
                                         
Gusto Kong [Itago] Ng [Limang Pounds]    
                                         
Bigyan Mo Ako Ng [Limang Pounds]         
                                         
Bibili Akong [Kape]                      
                                         
Mayroon Ka Bang Sapat Na Salapi          
                                         
*
@0081
Ano Ang [Tayong] Kakanin                 
                                         
Mabango Ang Pagkain                      
                                         
Gusto Kong [Karne]                       
                                         
Tinatawag Iyong [Maligayang Restoran]    
                                         
Subukin Mo Ang [Pagkain]                 
                                         
Gusto Mo Ba Ng Pagkaing [Italyano]       
                                         
Hihingi Ako Ng [Kutsilyo At Tinidor]     
                                         
Kumusta Ang Pagkain                      
                                         
Parang Masarap Ang [Lasa / Amoy]         
                                         
Gusto Mo {Pa} Bang [Kanin]               
                                         
Ano Iyan                                 
                                         
Pakiabot Mo Nga Ang [Kanin]              
{[TOM] / Kay [TOM]}                      
Ano Ang Gusto Mong [Uminom/Inumin]       
                                         
Iyan Ay [Gulay Na Koliplawer]            
                                         
[Tubig] Na Lamang, Salamat               
                                         
Maaari Mo Ba Akong Bigyan Ng [Kanin]     
                                         
Malinamnam Ang [Karne]                   
                                         
Heto Ang [Asin At Paminta]               
                                         
Naibigan Mo Ba Ang [Pagkain]             
                                         
Ipaki Bigay Mga Ang [Asin]               
                                         
Pakibigyan Mo {Pa} Nga Ako Ng [Gisantes] 
                                         
Kaunti Lamang                            
                                         
[Magkape] Na Tayo [Ngayon]               
                                         
Gusto Mo Bang [Gatas At Asukal]          
                                         
Kulang Sa [Asukal] Ang [Bibingka] Na Ito 
                                         
Ano Ang Kailangan Mo                     
                                         
Sino Ang May Gusto Ng [Sopas]            
                                         
Gusto [Namin] Iyan                       
                                         
Ibig Ko, Salamat / Gusto Ko, Salamat     
                                         
Hindi [Ako] Nagugutom                    
                                         
Nakatapos Ka Ba Ng Iyong [Pagkain]       
                                         
Pewede Na Bang [Kumain / Uminom] {Ngayon}
                                         
Gusto [Ko] Iyan                          
                                         
Nakahanda Na Ba Ang [Pagkain]            
                                         
MagkaKape Na Lamang Ako                  
                                         
Gutom Na [Ako]                           
                                         
Gusto [Nila] Iyan                        
                                         
Gutom Na [Sila]                          
                                         
Nakahanda Na Ang [Pagkain]               
                                         
Gusto Ko {Pa} Bang [Kape / Tsa]          
                                         
Ano Ang Gusto Mong [Kumain/Kainin]       
                                         
Kape Bang May Gatas                      
                                         
Gutom Na [Kami]                          
                                         
Nakahanda Na Ba                          
                                         
Kapeng Walang Gatas At May Asukal        
                                         
Ano Ba Gusto Mo                          
                                         
Mukhang [Maganda] Ito                    
                                         
Gutom Na [Siya]                          
                                         
Gusto [Niya] Iyan                        
                                         
[Ito] Ay [Mainit] / [Mainit] [Ito]       
                                         
[Sila] Ay Kumakain {Ng [Sanwitses]}      
                                         
Umiinom [Siya] Ng [Katas Ng Kalamanse]   
[Tuwing Umaga]                           
Mayroon Ka Bang Sapat Na Pagkain         
                                         
Mayroon Pang Nalalabing Ilang [Sanwitses]
                                         
Marami Na Ito, Salamat                   
                                         
Mayroon Pa Bang Nalalabing Ilang         
[Sanwitses]                              
Maaari Bang Bigyan Mo Ako Ng [Isa Pang]  
[Basong] [Katas Na Kalamanse]            
Mangyaring Bigyan Mo Ako Ng Isang [Basong]
[Tubig]                                  
Anong Uri Ng Pagkain Ang Gusto Mo        
                                         
Mayroong Isa Sa [Daang Bloxy]            
                                         
Nais Kong Mga Pagkaing [Filipino]        
                                         
Iyan Ang [Paborito] Kong Pagkain         
                                         
Mayroon Bang Mabuting Restorang [Pranses]
Dito                                     
Kumakain [Siya] Ng [Tusino At Itlog]     
Sa [Umaga]                               
Kumakain [Ako] Ng [Tusino]               
{Sa [Almusalan]}                         
Bawal Kay [TOM] Ang Kumain Ng [Repolyo]  
                                         
Ibig Ko Ng [Manok] [Minsan]-[Isang Linggo]
                                         
Lagyan Mo Ng [Gatas] Ang Aking [Kape]    
                                         
Umiinom [Ako] Ng [Kape] {Sa [Umaga]}     
                                         
Gusto Kong Kumain Ng [Kanin]             
                                         
Ibig {Na Ibig} Ko Ng [Dalandan]          
                                         
Magustuhin [Ako] Sa [Mangga]             
                                         
Hindi Pa [Siya] Kumakain                 
                                         
Bigyan Mo [Ako] Ng [Bahagi] Ng Iyong     
[Suha]                                   
[Masarap] [Kainin] Ang [Manok]           
                                         
Wala [Siyang] Gana                       
                                         
Kumakain [Tayo] Ng [Gulay] Na [Sariwa]   
                                         
[Corn Flakes] Ang Kinakain [Ni TOM]      
Sa [Umaga]                               
Ang [Bata] Ay Kumakain                   
{Ng [Pagkaing Bata]}                     
Kakain Na Kami Ngayon                    
                                         
Ikaw Muna Ang Tumikim                    
                                         
*
@0058
Batihin Mo Ang Dalawang Itlog            
Para Sa Bibingka                         
Maaari Bang [Pulutin] Mo Ang [Mga Plato] 
                                         
Wala [Tayong / Akong] [Asin]             
                                         
Ano Ang Gusto Mong Gawin Ko              
                                         
Nakabasag [Siya] Ng [Tasa]               
                                         
Uminom [Siya] Ng [Alak]                  
                                         
Maaari Bang [Ihanda] Mo Ang [Mga Plato]  
                                         
Mayroon Ba Kayong [Kape]                 
                                         
Wala Ba [Tayong] [Asin]                  
                                         
Piritusin Mo Ang Isda                    
{Hanggang [Pumula]}                      
Iluto Mo Ang [Mga Gulay] Na Ito          
                                         
Luto Na Ang [Kanin]                      
                                         
Magluto Ka Ng [Kanin]                    
                                         
Hindi Ako Kumakain Ng [Karne]            
                                         
Mayroon Ka Bang Lagayan Ng [Gatas]       
                                         
Mayroon Ka Bang [Kape]                   
                                         
Iluto Mo Ang [Bigas]                     
                                         
Maaari Bang [Hugasan] Mo Ang [Mga Plato] 
                                         
Gilingin Mo Ang [Paminta]                
                                         
Gusto Kong Kumain Ng [Kanin]             
                                         
Maaari Bang [Balutin] Mo Ang [Mga Plato] 
                                         
Lutuin Mong [Mabuti] Ang [Kanin]         
                                         
Ayaw Ko [Siyang] [Magutom]               
                                         
Ilaga Mo Ang [Karne]                     
                                         
Pakitalupan Mo Nga Ang [Patatas]         
Para Sa [Akin]                           
Ano Ang [Tayong] Kakanin                 
{Para Sa [Hapunan]}                      
Mangyaring Ipaglaga Mo [Kami] Ng [Tubig] 
                                         
Magsaing Ka Sa [Alas Singko]             
                                         
Mahihiwa Mo Ba Ang [Mga Sibuyas / Keso]  
                                         
Pakuluin Mo Ang [Itlog]                  
                                         
Nailigwak [Niya] Ang [Gatas]             
                                         
Pahirin Mo Ang [Mga Labi] Mo Ng          
[Serbilyeta]                             
Ano Ang [Tayong] Kakanin                 
                                         
Nakahanda Na Ang [Pagkain]               
                                         
Maaari Bang [Tipunin] Mo Ang [Mga Plato] 
                                         
Wala [Akong] Gilingan Ng [Paminta]       
                                         
Kaunti Lamang                            
                                         
Pakiabot Mo Nga Ang [Kanin]              
{[TOM] / Kay [TOM]}                      
Hindi Kumakain Ng [Karneng Baboy] Ang    
[Mga Jones]                              
Kumain Kami Ng Manok Sa Hapunan          
                                         
Nakahanda Na Ba Ang [Pagkain]            
                                         
Ano Ba Gusto Mo                          
                                         
Bigyan Mo [Siya] Ng Kapiraso Ng [Tinapay]
Mo                                       
Maaari Mo Ba Akong Bigyan Ng [Asukal]    
                                         
Marami Na Ito, Salamat                   
                                         
Mayroon Ka Bang Sapat Na Pagkain         
                                         
Ipaki Bigay Mga Ang [Asin]               
                                         
Gumawa Ka Ng [Bibingka]                  
                                         
Gumawa Sila Ng [Bibingka]                
                                         
Pakibigyan Mo {Pa} Ako Ng [Gisantes]     
                                         
Ano Ang Kailangan Mo                     
                                         
Nakahanda Na Ba                          
                                         
Bilasa Ang [Isda] [Niyang] Nabili        
                                         
Itapon Mo Ang [Bulok Na Bibingka]        
                                         
[Bulok / Sariwa] Ang [Bibingka]          
                                         
Ang [Isda] Ay Bilasa                     
                                         
Nasa Mesa/Hapag Ang Pagkain              
                                         
Ang [Isda] Ay [Mabaho / Masama Ang Amoy] 
                                         
*
@0025
Ano Ang Kailangan [Tayo / Mo]            
                                         
Nakabili Ka Ba Ng [Bibingka]             
                                         
Kailangan Ko Ng [Mga Itlog]              
{Para Sa [Aking] [Bibingka]}             
Makabibili [Tayo] Ng [Kape] Sa [Tindahan]
                                         
Ano Pa Ang Mga Kailangan [Tayo / Mo]     
                                         
Isang Pound Isang [Kilo] Ng [Patatas]    
                                         
Kailangan [Natin] Ba Ng [Mga Itlog]      
                                         
May Kailangan Ka Ba                      
                                         
Nagpunta Sa [Palengke / Baraka] [Si SUE] 
                                         
Sa Dako Roon Ang [Mga Itlog]             
                                         
Bumili Ka Ng [Mga Itlog] Sa [Tindahan]   
                                         
Mukhang Maganda At Sariwa Ang [Mga Prutas]
Ito                                      
Hindi Pa [Hinog] Ang Mga Ito             
                                         
Maaari Bang Bumili Ka Ng [Mga Itlog]     
Sa [Tindahan / Palengke]                 
Mahal Ang [Mga Itlog] {Ngayon}           
                                         
Bibili Ka Ba Ng [Tinapay]                
                                         
Mahal Ang Pagkain {Sa Mga Araw Na Ito}   
                                         
Kailangan [Namin/Natin] Ang [Mga Itlog] At
[Tusino] {Para Sa [Almusal]}             
Kailangan Mo Ba Ng [Mga Sigarilyo]       
                                         
Maaari Bang Ibili Mo [Ako] Ng            
[Isang [Itlog] / Ilang [Tinapay]]        
Kailangan [Ni TOM] Ng [Mga Sigarilyo]    
                                         
May Mga Kailangan Pa Ba [Tayo / Mo]      
                                         
Bibili {Rin} Ako Ng {Ilang} [Karne]      
                                         
Ang [Sabon]?                             
                                         
Mayroon Na Tayo Ng [Sabon]               
                                         
*
@0053
[Siya / Sila] Ba Ay [Aalis]              
                                         
Saan Ka Ba Pupunta                       
                                         
Nariyan/Nan-Diyan [Si TOM]               
                                         
Aalis [Ako] [Sa Loob Ng Ilang Sandali]   
                                         
Sumama Ka Sa [Amin]                      
                                         
Silang Lahat Ay [Aalis]                  
                                         
Huwag Kang [Aalis]                       
                                         
[Aalis] Na [Ako] {[Bukas]}               
                                         
Saan Ba [Tayo] Pupunta                   
                                         
Magtratrabaho Ako                        
                                         
Pumarito Ka Sa [Linggo]                  
                                         
Saan Ba [Si TOM]                         
                                         
Bakit [Aalis] Ka {[Kaagad]}              
                                         
Halika                                   
                                         
Saan Ba [Kayo] Pupunta                   
                                         
Mauna Ka Na                              
                                         
Huwag Kang [Bumalik]                     
                                         
Hintayin Mo [Ako] Sa [Tindahan]          
                                         
Manaog Ka At Sumama Ka Sa [Amin]         
                                         
Hintayin Mo [Ako]                        
                                         
Huwag Ka Munang Umalis                   
                                         
Pumunta Ka Sa [Pinto]                    
                                         
Makasasama [Ako] Sa Kaniya Sa [Sirko]    
                                         
Huwag Kang Pumasok                       
                                         
Huwag Kang Aalis Hanggang Hindi Ako      
Dumarating                               
Bumaba Ka                                
                                         
Kailan Ang Balik [Ni TOM] Buhat Sa       
[America / Tindahan]                     
Darating [Ako] Sa [Ikalima] Ng [Hapon]   
                                         
Hintayin Mo [Si TOM]                     
                                         
Aalis [Ako] [Agad]                       
                                         
Sinabi [Ko] Sa [Kaniyang] [Maghintay]    
                                         
Maghintay Ka Sa [Lupa / Itaas]           
                                         
Tumigil Ka Sandali                       
                                         
Hindi Ko Alam Kung Kailan [Siya]         
[Darating]                               
Kailan Ka Muling Babalik                 
                                         
Darating [Siya] [Agad / Bukas]           
                                         
Kailan Ka Aalis                          
                                         
Agad [Siyang] Dumating Pagkaalis Mo      
                                         
Darating [Ako] [Bukas / Agad]            
                                         
Aalis [Ako] [Bukas]                      
                                         
Pupunta Ako Sa [Tindahan]                
                                         
Kailan [Siya] [Aalis / Babalik]          
                                         
Nakaalis [Si TOM]                        
                                         
Baka Hindi Ka {Sasama}                   
                                         
Baka Hindi Ka {Sumama}                   
                                         
Baka Hindi Ka {Sumama Sa Akin}           
                                         
Saan Ka Ba Galing                        
                                         
Saan Kayo Ba Galing                      
                                         
Paano Ka Pupunta                         
                                         
Kailan Ka Dumating                       
                                         
Alam Mo Ba Kung Kailan Siya Babalik      
                                         
Pupunta Tayo Kung Saan Mo Ibig           
                                         
Kung Aalis Ka, Sasama Ako Sa Iyo         
                                         
*
@0024
Nabasa Mo Na Ba Ang [Magasing] Ito       
                                         
Ano Ang Balita Sa [Pahayagan]            
                                         
Nagbabasa [Si TOM / Siya] {Ng [Pahayagan]}
                                         
[Nakita / Natingnan / Nabasa / Natapos]  
Ko Na Iyan                               
Ano Ang Binabasa [Niya / Mo / Ko]        
                                         
Sumulat Ka Kay [TOM]                     
                                         
Kailangan Ko Ng [Isang Pluma At Papel]   
                                         
Maaari Ko Bang Mahiram Ang Iyong [Pluma] 
                                         
Namamalas Mo Bang Mabuti                 
                                         
Lagdaan Mo Ang [Sulat]                   
                                         
Nagbabasa Ako Ng {[Maraming]}            
[Mga Aklat / Aklat Na Bloxy]             
Sumulat [Siya] Ng [Sulat / Tula]         
                                         
Natanggap Mo Ba Ang Aking [Sulat]        
                                         
Hiram Lamang Ang [Aklat] {Kong Ginagamit}
                                         
Nabasa [Ko] Ang [Unang] [Kabanata]       
{Ng Kaniyang Aklat}                      
Binasa Mo Ba Ang [Magasin]               
                                         
Sa Nabasa Ko, Iyan Ay Hindi Totoo        
                                         
Ako Ay Nagsusulat / Nagsusulat Ako       
                                         
Bumasa Siya Sa Kina [TOM] At [SUE]       
                                         
Pakibasa Mo Sa Akin Ang [Kuwento]        
                                         
Pakisulat Mo Ang Iyong Pangalan          
                                         
Pakidala Mo Ang Aking [Sulat] Sa Post-Opis
                                         
Lagdaan Mo                               
[Ang {Papel} Ito / Ang Mga {Papel} Ito]  
Lagdaan Mo                               
[Ang {Papel} Iyan / Ang Mga {Papel} Iyan]
*
@0045
Masalita Ang [Babaing] Iyan              
                                         
Ano Ang Sinabi [Nila]                    
                                         
Sabi [Ni SUE] Ay [Nakakain] Na [Siya]    
                                         
Sabihin Mo Kay [TOM] Na Sumama Siya Sa Iyo
                                         
Magsalita Ka Ng [English]                
                                         
Sabihin Mo Sa Akin Ang Iyong [Pangalan]  
                                         
Ano Ang Sinabi Mo                        
                                         
Masalita Ang [Iyong] [Ina]               
                                         
Ang Sinabi [Niya] Ay...                  
                                         
Makipag-Usap Ka Sa Iyong [Ina]           
{Kung Magagawa Mo}                       
Huwag Mo [Akong / Siyang]                
[Sigawan / Sabihan]                      
Makinig Ka {Sa [Tugtugin]}               
                                         
Nakita Namin [Siya]                      
                                         
Sigawan Mo [Si SUE]                      
                                         
Pumasok [Siya] Nang Walang Ingay         
                                         
Tahimik Ka                               
                                         
Maingay / Maraming Ingay                 
[Sa Labas / Sa Kanilang [Bahay]]         
Narinig Mo Ba Ang [Batingaw]             
                                         
Mahina Ang [Kaniyang] Pandinig           
                                         
Naamoy Mo Ba Ang [Pagkain]               
                                         
Iyakin Ang [Anak] [Ni TOM]               
                                         
Ikaw Muna Ang Tumikim                    
                                         
Parang Masarap Ang [Lasa / Amoy]         
                                         
Tumingin Ka Roon, [TOM]                  
                                         
Hanapin Mo Ang [Aking] [Aklat]           
                                         
Hanapin Mo Ang [Kaniyang Pangalan] Sa    
[Direktoryo]                             
May [Malambot / Matamis] Siyang Tinig    
                                         
Huwag Mong Hipuin                        
{Ang [Mga Kagamitan] [Nila / Ni SUE]}    
Nakararamdam Ako Ng [Sakit] Sa [Liig]    
                                         
Maaari Ko Bang Makita Ang Iyong [Sulat]  
                                         
Sa Wari/Akala Ko Ay....                  
[Nagbabasa Siya / Darating Sila]         
[Malakas] [Siyang] Magsalita             
                                         
Nakita Ko Siya, Nang/Noong Ako Ay Nasa   
[London / Tindahan]                      
Ang Sinabi [Ko] Ay...                    
                                         
Narinig Mo Ba Ang Kanyang Sinabi         
                                         
Umiyak Siya {Dahil Sa [Iyo / Akin]}      
                                         
Nakita Ko [Si SUE] Sa [Palengke] {Kahapon}
                                         
Ang Sanggol Ay Nagsasalita               
                                         
Iyan Din Ang Palagay Ko                  
                                         
Hinahanap Mo Ba Ako                      
                                         
[Ano / Sino] Ang Iyong Hinahanap         
                                         
Hinahanap Kita                           
[Kagabi / Nang Tanghalian]               
Hindi Ko [Natatandaan / Alam]            
                                         
Hindi Natatandaan Mo Ba {[Siya / Si TOM]}
                                         
Tandaan Mo Ang Petsa {Ng [Kaniyang] [???]}
                                         
*
@0025
Gumising Ka Sa [Ikaapat]                 
                                         
Tulugan Mo Na Ang [Supa Na Bago]         
                                         
Ibig Mahimlay Sandali [Ni SUE]           
                                         
Mahimbing Ang Tulog [Ni TOM] [Kagabi]    
                                         
Tulog [Si SUE]/[Si SUE] Ay Tulog         
                                         
Umidlip Sandali [Si TOM]                 
                                         
Natutulog Ang Bata                       
                                         
Huwag Mo [Siyang] Gisingin               
{Hanggang [Ikaapat]}                     
Gising [Si TOM] Nang Ako Ay [Dumating]   
                                         
Gumising Ka Ng Maaga Bukas               
                                         
Gisingin Mo Rin Ako                      
                                         
Gumigising [Siya] Sa [Ikaanim Ng Umaga]  
                                         
Gisingin Mo [Siya / Ako] {Sa Ikalima}    
                                         
[Si TOM / Ako] Ay Pagud                  
                                         
Puyat [Si TOM]                           
                                         
Bumabangon [Sila] Sa [Ikaanim Ng Umaga]  
                                         
Natulog Ako Sa [Supa] Kagabi             
                                         
Maaga [Siyang] Gumising                  
                                         
Matutulog Na Ako                         
                                         
Gisingin Mo Ako Kung May Mga Tawag       
                                         
Mukhang Pagud [Ka / Kayo]                
                                         
Ang Mga Bata Ay Dapat Matulog Nang Maaga 
                                         
Naghihilik Siya                          
                                         
Gising Na!                               
                                         
Tulog Na                                 
                                         
*
@0041
Narinig Mo Ba Ang [Kampana / Pinto]      
                                         
Kumatok Ka Sa Pinto {Bago Ka Pumasok}    
                                         
Maglampaso Ka Ng Sahig                   
                                         
[Buksan / Linisin] Mo Ang {Iyong} Bintana
                                         
[Marumi] Ang [Aking] [Mga Kamay]         
                                         
[Isara / Isusi] Mo Ang {Iyong} [Pinto]   
                                         
Walisan Mo Ang Sahig {Bago Ka Umalis}    
                                         
Araw-Araw Ako Ay Pagpaligo               
                                         
May [Isang Sulat] [Siya / Si TOM]        
                                         
May [Dalawa] Na Akong [Mga Sulat]        
                                         
Walang Mainit Na Tubig                   
                                         
Hindi Mabuksan Ang [Pinto]               
                                         
Dalhin Mo Sa Akin Ang [Walis]            
                                         
Aking [Sasarhan] Ang [Bintana]           
                                         
Kailangan Mong Isusi Ang [Pinto]         
                                         
Hindi Mabuksan Ang [Kandado]             
{Ng Kaniyang Silid}                      
[Malinis] Ang [Silid]                    
                                         
Nawala Ang Aking Susi                    
                                         
Nasa Bahay Ba [Si TOM]                   
                                         
Nawala Ang Susi Ko Sa [Flat]             
                                         
May [Lapis] Sa [Salas]                   
                                         
Nasa [Hardin] [Siya]                     
                                         
Kailan [Siya] Umalis Ng Bahay            
                                         
May [Isang Sulat] Na Tinanggap [Si TOM]  
                                         
Kailan [Siya] Babalik                    
                                         
[Ako] Ay Nasa Kubeta/Nasa Kubeta [Ako]   
                                         
Ano Ang [Kanyang] Ginagawa               
                                         
Nasa [Kusina] [Ako] {Nagluluto} /        
Ako Ay Nasa [Kusina] {Nagluluto}         
Pupunta [Ako] Sa [Kabayanan]             
                                         
Nagpunta [Siya] Sa [Trabaho]             
{Kasama [Si TOM]}                        
Aking [Huhugasan] Ang [Bintana]          
                                         
Pagpunta [Siya] Sa [Trabaho]             
                                         
Sino Ang Kasama [Mo]                     
                                         
Kasama [Ko] [Si TOM]                     
                                         
Sino Ang Kasama                          
                                         
Nasa Bahay Ka Ba                         
                                         
Marami Akong Gagawin                     
                                         
Ano Ang Gagawin Mo [Ngayong Hapon]       
                                         
Aking [Lilinisin] Ang [Bintana]          
                                         
Aking [Bubuksan] Ang [Bintana]           
                                         
Nagpunta [Siya] Sa [Trabaho]             
{Kasama Ang Kaniyang [Kaibigan]}         
*
@0022
Nakasuot [Siya] Ng {Magandang}           
[Damit Na Pula]                          
Maganda Ang [Saya] Ng [Iyan], [SUE]      
                                         
Ang Iyong Baro Ba Ay [Bago / Luma]       
                                         
Bagay Sa Iyo Ang [Kulay]                 
                                         
Maaari Bang [Mamirinsa / Tahiin] Mo Ang  
Aking [Kamisa-Dentro], Mangyari          
Saan Mo Nabili Ang [Mga Pantalong] Iyan  
                                         
Saan Mo Nabili Ang [Mga Tsinelas Na] Iyan
                                         
Saan Mo Nabili Iyan                      
                                         
Marunong Akong [Mamalantsa] Ng [Damit]   
                                         
[Malinis] Ang [Damit] [Ni TOM]           
                                         
Maraming [Tahi] [Si TOM]                 
                                         
May [Dumi] Sa Kaniyang [Baro]            
                                         
Mangyaring Sulsihan Mo Ang Aking [Sapatos]
                                         
Ayusin Mo Ang Iyong Buhok                
                                         
Ano Ang Iyong Isusuot                    
                                         
Isuot Mo Ang Dilaw Na Baro               
                                         
Luma Na Iyon                             
                                         
Wala Akong Maisuot                       
                                         
Isuot Mo Ang Bagong Baro Mo              
                                         
Isusuot Ko Ang Aking Barong BLOXY        
                                         
Gusto Ko Ang Barong BLOXY                
                                         
Pakikuha Mo Ang Aking Baro               
                                         
*
@0011
[Si SUE] Ay Kabilang Sa Koro Sa Simbahan 
                                         
Ikinasal [Sila] Sa [Simbahan]            
                                         
Agaw-Buhay Ang [Kaniyang]                
[Kapatid Na Babae]                       
Maraming Tao Ang Naparoon Sa Libingan    
                                         
May [Asawa] Na Ba [Siya]                 
                                         
Umawit [Sila] Sa Oras Ng Seremonya       
                                         
May Dasal [Sila] [Mamayang Gabi]         
                                         
Binata {Pa} [Si TOM]                     
                                         
Ibigin Mo Ang Diyos Na Lalo Sa Lahat     
                                         
Matandang Dalaga {Pa} [Si SUE]           
                                         
Alisin Mo Ang Iyong [Sumbrero]           
{Bago Ka [Pumasok]} {Sa [Simbahan]}      
*
@0066
Mayroon Ka Bang [Kotse]                  
                                         
Bukas Ay Isang [Pambayang Pangilin]      
                                         
Nakarating/Nakapunta Ka Na Ba Sa [America]
                                         
Nagpunta Na Ako Roon Noong Nakaraang Taon
                                         
Nagkaroon Ako Ng [Magandang Karanasan]   
                                         
Nanatili Ako Roon Sa Loob Lamang Ng      
[Dalawang Linggo]                        
Nakarating Ako Ng [L.A] {At San Francisco}
                                         
Hindi {Pa} Ako Nakarating                
                                         
[Ito / Bukas] Ay Bagong Taon Ng          
[Mga Intsik]                             
Papaano Mo Naibigan Doon                 
                                         
Saan Ka [Nakatira / Tumitigil]           
                                         
Ang Lahat Ng [Mga Tindahan] Ay Nakapinid 
                                         
Anu-Anong Mga Pook Ang Iyong Napuntahan  
                                         
Pupunta Ako Sa [New York] Sa             
[Susunod Na Taon]                        
Tumira Ako Sa [Nakababata] Kong          
[Kapatid Na Babae]                       
Siya Ay Nakatira Sa [Los Angeles]        
                                         
Sa [New York] Nakatira Ang [Aking] [Tito]
                                         
Nawiwili Ka Ba Rito                      
                                         
Tumira Ako Sa Isang [Kaibigan]           
                                         
Ikaw Ba Ay Makapagsasalita Ng [Pranses]  
                                         
Laging Siksikan Dito Ang Trapiko         
                                         
Nakatira Ako [Sa Ilang Mga Kaibigan]     
                                         
Ano Ang {Malaking} {Bagong} Gusaling Iyan
                                         
Nakatira Ako [Sa [Plaza] Otel]           
                                         
Maganda Ang Tanawin Mula Rito            
                                         
Gusto Mo Bang Mamili Ng Kahit Ano        
                                         
Iyan Ang Gusali Ng [Bloxy]               
                                         
Hihinto Tayo Sa [Tindahan Ng Gamot]      
                                         
Maligayang Paglalakbay                   
                                         
Gusto Kong Bumili Ng [Film]              
{Para Sa Aking [Kamera]}                 
Iyan Ang Aming [Aklatang-Bayan]          
                                         
Saan Kami Bibili Ng [Mga Tiket]          
                                         
Madali                                   
                                         
Ito Ay Aalis [Ng Maaga / Na / Mamaya]    
                                         
Makabibili Ka Doon Ng Iyong [Film]       
                                         
Ang [Tanggapan Ng Tiket] Ay Sa Dako Roon 
                                         
[Ito / Iyan] Ay Aalis Sa Plataforma Lima 
                                         
Maaari Mo Bang [Ibaba] Ang Bintana.      
Ako Ay Mainit                            
Mabuti. Aalis Na Tayo                    
                                         
Dumarating Ang Tanod                     
                                         
Mayroon Bang [Restoran] Sa Loob Ng [Tren]
                                         
Ano Ang Sira Ng [Kotse / Iyong Kotse]    
                                         
Mula Rito, Saan Naroon Ang [Otel]        
                                         
Nasa Dakong Unahan Ng [Kotse]            
                                         
Anong Oras Tayo Darating Sa              
[Estasyon Ng Bloxy]                      
Ang Sinabi Ko Ay [Magmadali / Dahandahan]
Ka                                       
Dapat Tayong Dumating Sa                 
[Ikalima At Kalahati]                    
Maaari Bang Makiupo Ako Rito             
                                         
Ang Sinabi Ko Ay [Tumayo / Maupo] Ka     
                                         
Anong Oras Tayo Aalis Sa                 
[Estasyon Ng Bloxy]                      
Walang Nakaupo Riyan                     
                                         
Pupunta Ako Sa [Bayan]                   
                                         
Papunta Rin Ako Roon                     
                                         
Ikaw Ba Ay Taga [Bloxy]                  
                                         
Doon Ako Isinilang                       
                                         
Sa Labas Ng [Bloxy] Ako Nagtatrabaho     
                                         
Huminto Tayo                             
                                         
May Kakilala Ka Ba Sa [Blox]             
                                         
Papaano Ako Makakarating Doon            
                                         
Saan Ang Punta Ninyo                     
                                         
Maaari Kang Sumakay Sa [Taksi]           
                                         
Anong Oras Ang [Lipad]                   
                                         
Mayroon Ka Na Ba Ng Lahat Ng Bagay /     
Mayroon Ka Bang Nakalimutan              
Narito Na Tayo                           
                                         
Mahaba Pa Ang Inyong Oras                
                                         
Bukas Ay Isang [Pista]                   
                                         
*
@0038
Alam Mo Ba Kung....                      
Tungkol Saan Ang [Pelikula]              
Mayroon Ka Bang Anumang Mga Libangan     
                                         
Nagtitipon Ako Ng Mga Selyo              
                                         
Namamalas Mo Bang Mabuti                 
                                         
Ito Ay {Isang} {[Malaki-ng]}             
{Natitipon-g [Selyo]}                    
Gusto Ko {Rin} {Ang Makinig} Ng Tugtugin 
                                         
Anu-Ano Ang Iyong Mga Libangan           
                                         
Pagsusugal Ang Libangan [Ni TOM]         
                                         
Ako Ay Isang Baguhan {Pa} {Lamang}       
                                         
Makinig Ka Sa Tugtugin                   
                                         
Malaki Ka Bang Natitipong [Selyo]        
                                         
Mahilig Ka Ba Sa [Paglangoy]             
                                         
Pinakanais Ko Ang [Tenis]                
                                         
Mahilig Ka Ba Sa [Pagsasayaw / Pagtakbo] 
                                         
Naglalaro Ako Ng Maraming Laro           
                                         
Mahilig Ako Sa [Classical Music]         
                                         
Gusto Ko Rin Ang [Lumangoy]              
                                         
Marunong Ka Bang [Lumangoy]              
                                         
Mahilig Ka Ba Sa [Laro]                  
                                         
Anong Laro Ang Pinakanais Mo             
                                         
Hindi [Siya] Marunong Lumangoy           
                                         
Ang [Tenis] Ay [Kilalang-Kilala]         
                                         
Hindi Kami Naglalaro Ng [Tenis]          
                                         
Nakikinig Ako Sa [Radyo] Gabi-Gabi       
                                         
Oo, Naiibigan Ko                         
                                         
Malimit Ka Bang Makinig Sa [Radyo]       
                                         
Sila Ay [Lumalangoy / Naglalaro Ng Tenis]
                                         
Hindi Ako Nagsusugal                     
                                         
Nagsusugal Siya Ba Ng [Mah-Jong]         
                                         
Sugalan Mo Ang Iyong [???]               
                                         
Binalasa Niya Ang Mga Baraha             
                                         
Balasahin Ang Baraha {Bago Nagsusugal}   
                                         
Ituro Mo [Sa Akin / Sa Kaniya] Ang Laro  
                                         
Ang {Bilang Ng} Baraha Ni TOM Ay Apat    
                                         
Ang Lahat Ng Gansal Na Numero Ay Natapos 
                                         
Ang Nanalo {Sa Laro} Ay Si TOM           
                                         
Nawala Ako                               
                                         
Nawawala Ako                             
                                         
*
@0033
Nagkaroon Ako Ng Sakuna [Kahapon]        
                                         
Kailangan [Niya] Ng [Tulong]             
                                         
Gumagamit Ako Ng [Salamin Sa Mata]       
                                         
Ito Ay [Nabasag]                         
                                         
Ano Ang Nangyari                         
                                         
Ikaw Ba Ay [Natakot]                     
                                         
Mayroon Akong Sakit [Sa Lalamunan / Likod]
                                         
Malusog Ang Sanggol                      
                                         
Papaano Ito Nangyari                     
                                         
Gumaling Na Ba Ang [Sugat] Mo            
                                         
Tuyo Ang Ubo Niya                        
                                         
Mayroon Akong Sakit Ng [Ulo / Ngipin]    
                                         
Basag Ang [Bisig] [Niya]                 
                                         
Hindi Ko Naman Ito Kasalanan             
                                         
May [Sugat] Siya Sa [Binti]              
                                         
Linisin Ang Sugat                        
                                         
Tumawag Ka [Ng Manggagamot / Si TOM]     
                                         
Dampian Mo Ang Sugat Ng Kapirasong Bulak 
                                         
May Sipon [Si SUE]                       
                                         
Malinis Ang Sugat                        
                                         
Kailangan Ko Ng Kapirasong Tela          
                                         
Siya Ay Bingi                            
                                         
May Sakit Ang [Tatay] [Nila / Niya]      
                                         
Ako Ay [May Sakit / Malusog]             
                                         
Ang [Blox-Cure] Ay Gamot {Din} Sa        
[Mga Ubo At Mga Sipon]                   
Ikaw Ba Ay [Nasaktan]                    
                                         
Kailangan [Niya] Ng [Mga Benda]          
                                         
Ikaw Ba Ay [Nagulat]                     
                                         
[Si TOM] Ay Bingi                        
                                         
Ikaw Ba Ay [Nasugatan]                   
                                         
Baka Ka Magkasakit                       
                                         
Ang Sakit Ni TOM Ay [???]                
                                         
May Sakit Si SUE                         
                                         
*
@0057
Ano Ang Pangalan Mo /                    
Ano Ang Inyong Pangalan                  
[Ikaw / Siya] Ay [Magandang-Maganda]     
                                         
Kayo Ba [Si TOM]                         
                                         
Bagalan Mo Ang Salita                    
                                         
Nag-Aaral Ako Ng TAGALOG                 
                                         
Kilala Mo Ba [Si TOM / Siya]             
                                         
Sasama Ka Ba                             
                                         
Maganda Ba [Ang Babae / Siya] /          
[Ang Babae / Siya] Ba Ay Maganda         
Gusto Mo Bang Pumasok Sa Sine            
                                         
Bakit Siya [Galit / Umiiyak]             
                                         
Magkikita Ba Tayo Sa Hapon               
                                         
Nagasawa Si [TOM] Kay [SUE]              
                                         
Gusto Mo Bang [Makita] Ang [Aking] [???] 
                                         
May Asawa Na Ba                          
[Siya / Ang Iyong Kapatid Na Lalaki]     
Naiintindihan Mo Ba                      
                                         
Bahala Ka                                
                                         
Hindi Bale                               
                                         
Sige                                     
                                         
Hindi Niya Naiintindihan Ang [English]   
                                         
Magsalita Ka Ng [English]                
                                         
Sabihin Mo Sa Akin Ang Iyong [Pangalan]  
                                         
Ano Ang Sinabi Mo                        
                                         
[Siya] Ba Ay [Pangit Na Pangit / Pangit] 
                                         
Pangit [Siya] / [Siya] Ay Pangit         
                                         
Maligayang [Balentayn / Kaarawan]        
                                         
Miss Na Kita                             
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo [Sa Lunes]      
                                         
Mabuti Naman                             
                                         
Ilan Taon Ka Na Ba                       
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo [Bukas]         
                                         
Ako Ay [Dalawamput Walo]                 
                                         
Ang [Pangalan] Ko Ay [TOM]               
                                         
Ako Ay [Guro]                            
                                         
Ano Ang Trabaho Mo                       
                                         
Nakatira Ka Ba Sa Iyong [Mag-Anak/Pamilya]
                                         
Napakahusay Ng Iyong [TAGALOG]           
                                         
Saang Bahagi Ng [Nottingham] Ka Nagmula  
                                         
Anong Oras Na Sa Iyo                     
                                         
Kailan Kita Maaaring Magkita             
                                         
Nagmula Ako Sa [Sherwood]                
                                         
Kumusta Ka                               
                                         
Ano Ang Gagawin Mo Sa [Lunes]            
                                         
Magiging Abala Ka Ba                     
                                         
                                         
                                         
Makikipagkita Ako Sa Iyo Sa [Ikalawa]    
                                         
Oo / Wala                                
                                         
                                         
                                         
Ano Ang Mga Gagawin Mo Sa                
[Katapusan Ng Linggong]-[Ito]            
                                         
                                         
{Paki} Bigyan Mo Ako Ng Isang [Hagkan!]  
                                         
Iniibig Niya [Siya / Si TOM]             
                                         
Si TOM Ay Aking [Manliligaw]             
                                         
Ang Aking Manliligaw Ay [Lasing]         
                                         
Si TOM Ay Isang                          
[Matapat Na Manliligaw / Tanga]          
Ang Kaniyang Kilos {Sa [???]} Ay         
Hindi Mainam                             
Nirahuyo Niya                            
[Siya / Si TOM / Ng Kaniyang Kaibigan]   
Waring Siya Ay [Karaniwan]               
                                         
*
@0084
Kanino Ang [???] Na Ito                  
                                         
Kumuha Ka Ng Pahintulot                  
                                         
Hindi Ko Matandaan                       
                                         
Malakas Ang [Bibig] [Ni SUE]             
                                         
Hindi Ako Sumasang-Ayon {Sa Iyo}         
                                         
Ayon Ako                                 
                                         
Aywan Ko                                 
                                         
Hindi Ako                                
                                         
Ano Ba Ito                               
                                         
Ano Ang Gusto Mo                         
                                         
Ito Ay Aking [???]                       
                                         
Akin Ang [???] Na Iyan                   
                                         
Ang Akin [???] Ay [???]                  
                                         
Ilagay Mo Sa Ilalim Ng [Mesa] Ang [???]  
                                         
Ilan Ang [???] Mo                        
                                         
May Dalawa Akong [Mga ???]               
                                         
Ibigay Mo Iyan Sa Akin                   
                                         
Hinihintay Nila Kayo                     
                                         
Iyan Ang Iyong [???]                     
                                         
Ang [???] Ay Iyo                         
                                         
Ang [???] Ay Para Sa Iyo                 
                                         
Iyan/Yaon Ang [???] Ko                   
                                         
Ibigay Mo Ito Sa Kaniya                  
                                         
Alin Ang Kape Mo / Alin Ang Iyong Kape   
                                         
Nakakita [Kami / Ako] Ng Iyan            
                                         
Nakakita [Kami / Ako] Ng Isang [Tao]     
                                         
Nakakita [Kami / Ako] Ng Isang [Aso]     
                                         
Alam Ko                                  
                                         
Wala Akong Kinalaman                     
                                         
Huwag Kang Makialam                      
                                         
Hindi Ako {Pupunta Sa [Palengke]}        
                                         
Kay Aga Mo                               
                                         
Nahuli Mo                                
                                         
Bakit                                    
                                         
Ano Ang Iyong Pasiya                     
                                         
Magpasiya Ka                             
                                         
Ano Ang Pasiya Ng Iyong Ina              
                                         
Huli Na Ba Ako                           
                                         
Ano Ang Pasiya Ni TOM                    
                                         
[Ako] Ay [Nai-Initan]                    
                                         
Mga Anim Na Taon Na                      
                                         
Mayroon Ka Na Ba                         
                                         
Ito Ba Ay [Nabasag]                      
                                         
Aba!                                     
                                         
Paano [Mo / Nila] Ginawa                 
                                         
Maa-Lagaan Mo Ba Ang Aking [Mga Bulaklak]
{Samantalang Wala Ako}                   
Ano Ang Palatuntunan {Ngayong Gabi}      
                                         
Nakahanda Na Ako                         
                                         
[Ito] Ba Ay [Bago]                       
                                         
Saan Mo Nais Na Maupo                    
                                         
Maa-Lagaan Mo Ba Ang Aking [Sanggol]     
{Samantalang Wala Ako}                   
Ipakibigay Mo Ito Kay [TOM]              
                                         
Sa [Wari / Akala] Ko Ay....Nagbabasa Siya
                                         
May Maitutulong Ba Ako Sa Iyo            
                                         
Palagay Ko Ito Ay - Isang - ???          
                                         
Alam Mo Ba Kung....Tungkol Saan Ang      
[Pelikula]                               
Saan Ang Punta Ninyo                     
                                         
Bakit Ka Pupunta Sa                      
[Bayan / Tindahan]                       
Ano Ang Sa Iyo                           
                                         
Wala Namang Gaano                        
                                         
Hindi Naman                              
                                         
Aywan Kung....                           
                                         
Aywan Ko                                 
                                         
Ayaw Ko                                  
                                         
Kung Minsan                              
                                         
Hindi Bale                               
                                         
Bahala Ka                                
                                         
Huwag Na                                 
                                         
Huwag                                    
                                         
Teka (Short-Slang) / Hintay Ka (Serious) 
                                         
Madali Ka / Dali Ka                      
                                         
Saka Na                                  
                                         
Sige Na                                  
                                         
Sige                                     
                                         
Sayang                                   
                                         
Tama Na                                  
                                         
Totoo Ba                                 
                                         
Marahil/Siguro                           
                                         
Sabihin Mo Kung Ano Ang Iyong Gusto      
                                         
Diyan Lamang                             
                                         
Maligayang Pasko                         
                                         
Maligayang Kaarawan                      
                                         
Maligayang Pasko Ng Pagkabuhay           
                                         
Maligayang Bati                          
                                         
*
@0121
Mula [Roon]. Maaari Kang Sumakay Sa [Bus]
                                         
Ang Lahat Ng [Mga Parmasya] Ay Nakapinid 
                                         
Sa [Wari / Akala] Ko Ay....Darating Sila 
                                         
Ito Ay [Pelikula] [Ni TOM Bloxy]         
                                         
Marunong Ka Bang [Magmaneho / Manigarilyo]
                                         
May Tipanan Kami Sa [Ikaapat]            
                                         
Marami Ba Akong Nagawang Mali            
                                         
Nagkamali Ka                             
                                         
Mayroong Palatuntunan Sa [Wildlife] Sa   
[Ganap Na Ikapito]                       
Ano Ang Pamagat Nito                     
                                         
Abayan Mo Ang Iyong Ina                  
                                         
Abutan Mo Ng [Isang Pound] Ang Iyong Ina 
                                         
Ano Sa Akala Mo                          
                                         
Ano Ang Palatuntunan {Sa Channel Dalawa} 
                                         
Ako Ay Nanggaling Na Sa [Mga Tindahan]   
                                         
Ang Kaniyang Sinabi Ay Isang Biro Lamang 
                                         
Alanganin [Si TOM] {Ng Pag-Alis}         
                                         
Hindi [Si TOM] Ang May Kasalanan         
                                         
Wala Ang Tito Niya Sa Bahay              
                                         
Kailangan Namin Ang [Higaan] Sa Bahay    
                                         
Dahil Kay [TOM], Hindi Sumama [Si SUE]   
                                         
Anong Dahilan Ang Ibinigay [Ni TOM]      
                                         
Nag-Alok Siyang Tumulong Sa Kaniya       
                                         
Magkano Ang Alok Niya                    
                                         
Iyan Ang Sinasabi Kong [???]             
                                         
May Kaibigan Akong Aalis Bukas           
                                         
Ibaba Mo Ang {Iyong} [Lanseta]           
                                         
[Alsahin] Mo Ang {Iyong} [Silya]         
                                         
May {[Mabuting]} Balita [Si SUE]         
                                         
Kalimutan Mo Na Ang [???]                
                                         
[Kami] Ay May {[Bagong]} [Kotse]         
                                         
Nagpunta Sa [Tindahan] [Si SUE]          
                                         
Kailan Ang [Salu-Salo / Kaarawan] [Ni SUE]
                                         
                                         
                                         
Umalis Ka Kung Ibig Mo                   
                                         
Bakit Siya [Naparito / Tawag]            
                                         
Iyan Ang Aklat Nila                      
                                         
Malaki Ang Bahay Nila                    
                                         
Ito Ba Ay/Ang Aking Kape                 
                                         
Ibigay Mo Iyan Sa [Akin / Kanila]        
                                         
Ibigay Mo Sa Kanila Ang Mga Tiket        
                                         
Ang Halaga Noon Ay Limang Pounds         
                                         
Ang Pangulo Noon Ay [Si TOM BLOXY]       
                                         
Saan-Saan Naroon Ang Inyong Mga Aklat    
                                         
Anu-Ano Ang Mga Pangalan Ninyo           
                                         
Sino Ba Kayo                             
                                         
Huwag Mo [Siyang] Kayamutan              
                                         
Kasing [Masama] Ni [SUE] Si [TOM]        
                                         
Magsayaw Kita / Kata Ay Magsayaw         
                                         
Kalimutan Mo Na Ang Nakaraan             
                                         
May Butas Ang Aking Bulsa                
                                         
Putlin Mo Ang Iyong Buhok                
                                         
Ang Buhok [Ni SUE] Ay [Kulot / Pula] Na  
                                         
Nakakita Ako Ng Bubog Sa Bigas           
                                         
{Sa Akala Ko Ay} [Si SUE] Ay [Bulaan]    
                                         
Binuksan Nila Ang Pinto                  
                                         
Naglalaro Sila Ng [Baraha / Musika]      
                                         
Malapit Nang Matapos Ang {Aking}         
[Fiesta / Bakasyon]                      
May [Babalang] Tinanggap [Si TOM]        
                                         
Ayan Ang Hinahanap Mong Salapi           
                                         
Lima Ang [Anak Na Lalaki] [Ni SUE]       
                                         
Malaki Ang [Angkan] [Ni TOM]             
                                         
Ang Bahay Ay Malaki                      
                                         
Alin Ang [Anak] Mo                       
                                         
Nais Mo Bang Magsayaw, [SUE]             
                                         
Alam Ko Ang Alam Mo                      
                                         
Kawangki Ni [SUE] Si [TOM]               
                                         
Ano Ang Sira Ng [Kotse / Iyong Kotse]    
                                         
Oo, May Isa Akong [Anak Na Lalaki]       
                                         
Ang Lahat Ng Mga Tindahan At Mga Paaralan
Ay Nakapinid                             
May [Mga Anak] Ka Na Ba                  
                                         
Nag-Asawa Ako May [Anim Na Buwan] Na     
                                         
Nabigyan Ng Mesa Ng Ina [Si SUE]         
                                         
Malaki Ang Kusina Nila                   
                                         
[May Asawa] Ka Na Ba                     
                                         
Ikaw Ba Ay [May Asawa] Na, [TOM]         
                                         
Sikapin Mong Hiramin Ang [Aklat] [Ni TOM]
                                         
Nagtitira Siya Sa [Tabi Ng Tulay]        
                                         
Malapit Ang Kaniyang Bahay               
                                         
Kilala [Namin] Ang Aming Mga Kapitbahay  
                                         
May [Tatlong]-[Silid-Tulugan] Ang Aming  
Bahay                                    
May [Bilog Na Mesa] [Si TOM]             
                                         
Nais Akong Maupo Sa [Gitna]              
                                         
Nais Akong Maupo Sa [Unahan]             
                                         
Nais Akong Maupo Sa [Likuran]            
                                         
Maaari Ka [Naming] Mabigyan Ng [Pitumpung
Pounds] {Sa Loob Ng Isang [Linggo]}      
Ano Ba Ang Iyong Dinaramdam              
                                         
Ang Iyong [Mga Paa] Ay Mabaho            
                                         
Maaari Bang Tingnan Mo Ang Aking         
[Mga Papeles]                            
Tumutugtog Siya Ng [Biyolin]             
                                         
Siya Ay [Dalaga] {Pa}                    
                                         
[Lila] Ang Kaniyang Pinto                
                                         
Ang Kaarawan [Ni TOM] Sa Sabado          
                                         
Humiling Ka                              
                                         
Ikaw Ba Ay Taga [Maynila]                
                                         
Atin Ang [Aklat]                         
                                         
Ito Ang Aming Bahay                      
                                         
Mayroon Itong Apat Na [Silid-Tulugan]    
                                         
Dito Nakatira Ang Aking Kapatid Na Babae 
                                         
Nakatapos Ka Ba Ng [Paaralan]            
                                         
Ikaw Ay [Tanga]                          
                                         
Kayo Ay [Mga Tanga]                      
                                         
Siya Ay [Tanga]                          
                                         
[Aba] Ang Kanilang Angkan                
                                         
Abala Ako Sa Paghahanda {Para Sa [Pista]}
                                         
Abayan Mo Ang Iyong Ina                  
                                         
Nagbigay Ako Ng Limang Pounds {Ng Abuloy}
{Para Sa [???]}                          
Abuluyan Natin Ang Mga Tao               
                                         
Akin Ang [Bibingka] Na Iyan              
                                         
Ang Aking [Lapis] Ay [Nawala]            
                                         
Akitin Mo [Siya] {Ng Bumili [Ng Kotse]}  
                                         
Inaaksaya [Ni TOM] Ang Papel             
                                         
Ano Ang Kaniyang Adhika {Sa Buhay}       
                                         
May Agam-Agam [Si TOM]                   
                                         
Hindi Mo Dapat                           
{Kagatin Ang Iyong [Mga Kuko]}           
Dinaramdam Kong [Gisingin] Ka            
                                         
Dinaramdam Kong [Guluhin] Ka             
                                         
Dinaramdam Kong [Antalahin] Ka           
                                         
Kuha Sa [Philippines] Ang Larawang [Iyan]
                                         
Bawal Ang Pumasok                        
                                         
Mayroon Ba Kayong [Tipanan]              
                                         
*

掌柜推荐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Sat 2024-6-22  Guidance Laboratory Inc.
Email:webmaster1g.yi.org Hits:0 Last modified:2013-06-19 07:59:55