Guidance
指路人
g.yi.org
software / rapidq / examples / gui / LanguageGUI / LGUI Tagalog / FASCII Files / FTitles.txt

Register 
注册
Search 搜索
首页 
Home Home
Software
Upload

  
Mga Pangalan Ng Mga Pamagat 
Petsa At Oras               
Kusina Mga Bagay/Gamit      
Q/A Mga Salita (Sa Usap)    
Mga Hanapbuhay/Trabaho      
Karaniwang Mga Salita (Usap)
Ang Katawan At Mga Pandama  
Katapat/Kaugnay Mga Salita  
Nagbabasa At Nagsusulat     
Mga Kulay                   
Ang Panahon/Lagay Ng Klema  
Mga Direksiyon              
Relihiyon                   
Mga Damit/Mga Bagay Na Suot 
Mga Bilang                  
Pera/Salapi                 
Sangkap Ng Bahay/Mga Bagay  
Sukat                       
Paaralan                    
Mga Hayop At Mga Kulisap    
Mga Kinagigiliwang Libangan 
Samut-Samot Na Mga Salita   
Sa Telepono                 
Pakikipag-Usap Sa Mga Tao   
Petsa At Oras               
Ang Panahon/Lagay Ng Klema  
Pagtatanong Ng Tirahan      
Pera/Salapi                 
Kumakain At Umiinom         
Sa Kusina                   
Pamimili                    
Umalis, Dumating, At Iba Pa 
Nagbabasa At Nagsusulat     
Ang Katawan At Mga Pandama  
Gisingin At Natutulog       
Sa Tahanan At Sa Halamanan  
Mga Damit, Mamalantsa, Tahiin
Relihiyon                   
Maglakbay At Sasakyan       
Mga Kinagigiliwang Libangan 
Sakit At Kalusugan          
Sumatsat-Taas, Lumiligaw    
Samut-Samot Na Mga Puna     
Samut-Samot Na Pangungusap  

掌柜推荐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Sat 2024-6-22  Guidance Laboratory Inc.
Email:webmaster1g.yi.org Hits:0 Last modified:2013-06-19 07:59:56